Facility managment

Przeglądy okresowe

Regularne okresowe przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu bezpieczeństwa pożarowego mają nie tylko zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania podczas pożaru ale również są niezbędnym wymogiem. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacja są niezbędne do spełnienia regulacji prawnych określonych w rozporządzaniach i ustawach oraz wymogach ubezpieczycieli. Regularne przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego powinny być zakończone protokołem oraz wpisem do książki eksploatacji systemu.
Nasi technicy są w pełni przeszkoleni, certyfikowani i posiadają kompetencję w zakresie wykonywania serwisów, przeglądów technicznych, co daje Ci spokój i spełnienie wymogów prawnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy odwiedzić poniższe strony:

  • System sygnalizacji pożaru SAP - przeglądy techniczne i konserwacja,
  • Systemy oddymiania-przeglądy techniczne i konserwacja,
  • Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze - przeglądy techniczne i serwis,
  • Gaśnice - przeglądy techniczne, konserwacja,
  • Hydranty- konserwacja, badanie wydajności,
  • Oswietlenie awaryjne - przeglądy techniczne, serwis,
  • Systemy detekcji gazów - przeglądy techiczne, kalibracja,
  •  Drzwi przeciwpozarowe - przeglądy techniczne i konserwacja
Kup produkty z tego działu (polecane):
Nasi Partnerzy